CERTIFIKÁTY

  • úřední oprávnění pro ověřování zeměměřických výsledků dle zákona č. 200/1994 Sb., §13 odst.1 písmeno a
  • úřední oprávnění pro ověřování zeměměřických výsledků dle zákona č. 200/1994 Sb., §13 odst.1 písmeno c
  • osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu funkce hlavního důlního měřiče dle ustanovení §2 odst. 3 vyhlášky č. 435/1992 Sb.
  • oprávnění k hornické činnosti a k činnosti prováděné hornickým způsobem ve smyslu ustanovení § 2 a 3 zákona č. 61/1988 Sb.
  • Povolení k provozování leteckých prací bezpilotními letadly splňujícími kritéria přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 v platném znění