DŮLNÍ GEODÉZIE

  • Výkon funkce hlavní důlní měřič
  • Vyhotovení důlně měřické dokumentace
  • Vedení ražby
  • Vytyčování podzemních objektů
  • Výpočty kubatur
  • Připojovací a usměrňovací měření

  • Video

point