INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE

 • Veškeré geodetické práce související s výstavbou
 • Pasportizace objektů
 • Zaměření podkladů pro projekt
 • Zaměření polohopisu, výškopisu, vyznačení IS
 • Výpočet bilancí kubatur zemních prací, tvorba digitálních modelů a jejich vizualizace
 • Vybudování bodového pole. Stabilizace, zaměření a výpočet souřadnic bodů vytyčovací sítě, mikrosítě
 • Vytyčovaní objektu během výstavby
 • Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby a IS
 • Správa externího úložiště geodetické dokumentace a kalendáře objednaných prací
 • Geodetické protokoly přístupné nejpozději do 24h po realizaci i přímo na stavbě pomocí tabletu nebo smartphone
 • Laserové skenování 
 • Komplexní podpora pro 2D/3D systémy řízení stavebních strojů od servisu, přípravy dat - DataPrep, až po školení obsluhy pro značky Trimble, Leica, Topcon
 • Pronájem kompletního GNSS systému pro vytyčování
 • Zaměření, výpočty a vizualizace objemu zemních prací
point