MAPOVÁNÍ

  • Podklady pro projekty staveb a terénních úprav (polohopis a výškopis)
  • Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby
  • Stavební zaměření budov
  • Laserové skenování 
  • Zpracování mračna bodů a vyhotovení dokumentace stavebního objektu.
  • 3D modelování staveb jako podklad BIM
  • Tvorba účelových map
  • Zaměření a vypočet kubatur
  • Zaměření podlahových ploch a zpracování podle směrnic BOMA, GIF,
  • Letecké snímkování, tvorba ortofotomapy, mračna bodů, DSM, DTM, cloudový přístup projektu
point