Bytový komplex SUOMI Hloubětín

Monolitické konstrukce 2. etapa