Libeňské doky – lokalita západ

Generální dodavatel geodetických prací při výstavbě objektů Z4,Z5,Z6,Z7,Z8,Z9