LASEROVÉ SKENOVÁNÍ

Kombinací klasických geodetických metod, 3D laserového skenování a digitální fotogrammetrie pořizujeme komplexní a přesná data objektů a území.

LASEROVÉ SKENOVÁNÍ

Kombinací klasických geodetických metod, 3D laserového skenování a digitální fotogrammetrie pořizujeme komplexní a přesná data objektů a území.

LASEROVÉ SKENOVÁNÍ

Kombinací klasických geodetických metod, 3D laserového skenování a digitální fotogrammetrie pořizujeme komplexní a přesná data objektů a území.

LASEROVÉ SKENOVÁNÍ

Kombinací klasických geodetických metod, 3D laserového skenování a digitální fotogrammetrie pořizujeme komplexní a přesná data objektů a území.

LASEROVÉ SKENOVÁNÍ

Kombinací klasických geodetických metod, 3D laserového skenování a digitální fotogrammetrie pořizujeme komplexní a přesná data objektů a území.

 • Laserovým skenováním minimalizujeme časovou náročnost měření a narušení bežného provozu
 • Mobilní skenování provádíme z auta, dronu nebo batonu na zádech
 • Naše zkušenosti vkládáme do každého projektu a neustále zvyšujeme úroveň našich produktů
 • Jsme časově flexibilní a pracujeme kdekoli na území České repubiky i v zahraničí

POZEMNÍ LASEROVÉ SKENOVÁNÍ

 • Vysoce efektivní technologie pro sběr dat vhodná pro neselektivní měření prostorově složitých objektů s přesností v řádu milimetrů
 • Používáme nejmodernější přístoje v oblasti pozemního laserového skenování – Leica RTC360, Trimble TX8, Trimble SX10.
 • Naše dlouholeté zkušenosti a flexibita minimalizují narušení běžného provozu
 • Poskytujeme komplexní zpracování bodového mračna od registrace, georeferencování, klasifikace, ředění po zpracování 2D/3D dokumentace a BIM

ZAMĚŘENÍ BUDOV

 • Architekty zpracované stavební zaměření budov přímo z dat laserového skenování
 • Přesně a detailně zpracované půdorysy, řezy a pohledy ve všech formátech CAD aplikací
 • Detailní ortofotopohledy i texturované 3D modely
 • Klientům k dispozici virtuální prohlídka zaměřených objektů s možností přesného měření bez nutnosti návštěvy objektu
 • Rozsáhlé zkušenosti při zpracovávání stavebního i technického pasportu rozsáhlých celků
 • Specializujeme se na historické objekty a jejich věrnou dokumentaci
 • Zaměření a výpočty ploch jednotek pro prohlášení vlastníka nebo mezinárodních standardů GIF, BOMA, RICS

3D MODELOVÁNÍ

 • Zpracování 3D modelu skutečného stavu objektů a technologií podle Vašich požadavků
 • Pozemní laserové skenování s vysokou přesností v řádech mm
 • Měření probíhá s minimáním narušením provozu technologií
 • Poskytujeme přesná bodová mračna jako podklad pro BIM, nebo provedeme jejich převod do 3D modelu.
 • Vytváříme podklady pro analýzi kolizí, deformací a projektování
 • Provádíme modelování konstrukcí budov, výpočty objemů a ploch
 • Rozměrové kontroly finálních výrobků, virtuální instalace technologických celků

MOBILNÍ LASEROVÉ SKENOVÁNÍ Z AUTA

 •  Lidaretto Hesai XT32 s možností umístění skeneru na vozidle, čtyřkolce, vozíku, drezíně atd..
 • Duální GNSS řešení se systémovou přesností 3cm a nízkým šumem bodového mračna. Možnost využití vlícovacích bodů
 • Vhodné pro mapování komunikací a zastavěných oblastí většího rozsahu
 • Vynikající prostupnost lidaru vegetací
 • Provádíme následné zpracování bodového mračna do 3D modelů a vektorové kresby

Mobilní laserové skenování z dronu

 • Lidaretto Hesai XT32 v kombinaci s DJI Matrice 300 RTK
 • GNSS řešení se systémovou přesností 3cm s možností využití vlícovacích bodů
 • Vhodné pro mapování velmi zarostlých a nepřístupných lokalit
 • Vynikající prostupnost lidaru vegetací
 • Provádíme následné zpracování bodového mračna, klasifikace povrchu a vektorové kresby do 3D modelů
 • Vytváříme přesné 3D modely terénu pro projekty sanačních prací na liniových stavbách a koridorech železničních tratí
 • Mapujeme nepřístupná dna rybníků s vegetací

DOKUMENTACE SKALNÍCH MASIVŮ

 • Mobilní laserové skenování z dronu nám umožňuje zachytit nejskrytější detaily nepřístupných skalních masivů, svahů i území s rozsáhlou vegetací.  Vhodným zpracováním dat získáme dokonalý 3D model řešeného území.
 • Klientům vytváříme podklady pro projektování sanačních prací a dokumentujeme jejich skutečné provedení.
 • Provádíme přesné výpočty kubatur sanačních prací, včetně její vizualizace

MOBILNÍ LASEROVÉ SKENOVÁNÍ Z BATOHU

 •  Systém Lidaretto Hesai XT32 umístěný na zádech operátora s batohem
 • Skenujeme běhěm chůze v centru města, na elektrokoloběžce v parku atd..
 • Duální GNSS řešení s přesností 3cm s možností využití vlícovacích bodů
 • Provádíme následné zpracování bodového mračna, klasifikace a tvorbu vektorové kresby do 2D/3D výkresů a 3D modelů podle Vašich požadavků

Spolupracujeme