GEODETICKÉ PRÁCE

Široké spektrum geodetických prací prováděných po celé ČR i v zahraničí.

GEODETICKÉ PRÁCE

Široké spektrum geodetických prací prováděných po celé ČR i v zahraničí.

GEODETICKÉ PRÁCE

Široké spektrum geodetických prací prováděných po celé ČR i v zahraničí.

GEODETICKÉ PRÁCE

Široké spektrum geodetických prací prováděných po celé ČR i v zahraničí.

Podklady pro projekty

 • Konzultace a návrh vhodných metod pro sbět dat
 • Zaměření polohopisu a výškopisu
 • Zaměření rozsáhlých území pomocí bezpilotních prostředků
 • Tvorba účelových map na základě požadavku objednatele
 • Vyhotovení podrobné ortofotomapy
 • Zajištění vyjádření správců IS
 • Zpracování DMT a výpočty kubatur
 • Zpracování 3D modelů objektů a výpočty objemů konstrukcí

Inženýrská geodézie

 • Výkon funkce ÚOZI
 • Autorizace výsledků zeměměřických činností
 • Zhotovení Základní vytyčovací sítě stavby
 • Vytyčování prostorové polohy staveb
 • Měření při montáží a kontrole konstrukcí
 • Zpracování DMT a výpočty kubatur
 • Zpracování 3D modelů objektů
 • Podpora systémů řízení stavebních strojů
 • Modelování a příprava dat pro systémy řízení stavebních strojů
 • Měření posunů a deformací
 • Dokumentace skutečného provedení stavby
 • Zpracování dokumentace dle požadavků správců IS

Speciální geodézie

 • Měření prostorových posunů a deformací
 • Geodetické práce při výrobě a montáži konstrukcí mostů
 • Zaměření jeřábových drah
 • Rozměrové kontroly při výrobě konstrukcí
 • Měření a modelování pro přesné kamenické práce a montáž opláštění budov
 • Laserové skenování a modelování objektů

Katastr nemovitostí

 • Geometrické plány
 • Vytyčování hranic pozemků
 • Podklady pro prohlášení vlastníka