BEZPILOTNÍ MAPOVÁNÍ

Použitím dronů rozšiřujeme možnosti digitální fotogrammetrie a mobilního laserového skenování. Pohled z ptačí perspektivy umožňuje efektivně vytvářet přesné mapy a modely rozsáhlých územních celků.

BEZPILOTNÍ MAPOVÁNÍ

Použitím dronů rozšiřujeme možnosti digitální fotogrammetrie a mobilního laserového skenování. Pohled z ptačí perspektivy umožňuje efektivně vytvářet přesné mapy a modely rozsáhlých územních celků.

BEZPILOTNÍ MAPOVÁNÍ

Použitím dronů rozšiřujeme možnosti digitální fotogrammetrie a mobilního laserového skenování. Pohled z ptačí perspektivy umožňuje efektivně vytvářet přesné mapy a modely rozsáhlých územních celků.

BEZPILOTNÍ MAPOVÁNÍ

Použitím dronů rozšiřujeme možnosti digitální fotogrammetrie a mobilního laserového skenování. Pohled z ptačí perspektivy umožňuje efektivně vytvářet přesné mapy a modely rozsáhlých územních celků.

MĚŘICKÉ SNÍMKOVÁNÍ – FOTOGRAMMETRIE

 • Metoda pro rychlý a bezkontaktní sběr geografických dat
 • Vhodné pro zaměření drobných i rozsáhlých nebo těžko přístupných oblastí s řídkou vegetací
 • Fotogrammetrickým zpracováním snímků vzniká georeferencované bodové mračno
 • Přesnost zaměřených bodů volena v řádech mm-cm v závislosti na použití dat
 • Zachycuje veškeré detaily povrchu s dostatečnou přesností ověřenou geodetem
 • Zpracujeme ortofotomapy, mračna bodů od jejich klasifikace, čištění až po digitální modely terénu

Etapová měření staveb

 • Provádíme pravidelná etapová měření rozsáhlých staveb
 • Zaměříme až 1000ha za den s přesností 3cm
 • Sdílíme cloudová úložiště Pix4D advanced / AVAG s možností vlastních měření prováděných přímo klientem (délky, plochy, objemy, ŕezy, porovnání s PD)
 • Profesionálně zpracováváme výsledky měření do přehledných protokolů ověřených ÚOZI
 • Zpracujememe podklady pro fakturace zemních prací
 • Vypracujeme bilance zemních prací i ve fázi přípravy staveb

Mobilní laserové skenování z dronu

 • Lidaretto Hesai XT32 v kombinaci s DJI Matrice 300 RTK
 • GNSS řešení se systémovou přesností 3cm s možností využití vlícovacích bodů
 • Vhodné pro mapování velmi zarostlých a nepřístupných lokalit
 • Vynikající prostupnost lidaru vegetací
 • Provádíme následné zpracování bodového mračna, klasifikace povrchu a vektorové kresby do 3D modelů
 • Vytváříme přesné 3D modely terénu pro projekty sanačních prací na liniových stavbách a koridorech železničních tratí
 • Mapujeme nepřístupná dna rybníků s vegetací
 • Zaměření úložišt odpadu a deponií a výpočet objemů

Spolupracujeme